Koeien

LTO: 'Droogte maakt voermaatregel nog onmogelijker'

Met nog minder dan drie weken te gaan voor de waanzinnige voermaatregel ingaat, lijkt het gezond boerenverstand nog altijd niet doorgedrongen op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De voorgestelde voermaatregel van het ministerie was al praktisch onuitvoerbaar voor veel melkveehouders en een gezondheidsrisico voor hun dieren, maar door de droogte wordt het voor melkveehouders nóg onmogelijker om met deze voermaatregel een goede voersamenstelling te maken. LTO Nederland roept het ministerie daarom nogmaals op om dit gedrocht van een maatregel van tafel te vegen.

“De droogte van dit moment zorgt ervoor dat de beschikbaarheid van vers weidegras snel terugloopt in verschillende gebieden in Nederland. Melkveehouders verwachten over enkele weken kuilgras uit hun wintervoorraad bij te moeten voeren als er niet genoeg neerslag valt. Het verse weidegras levert over het algemeen veel eiwit, met name in het najaar. Als dat najaarsgras niet beschikbaar is of van slechte kwaliteit is, wordt het onder de nieuwe voermaatregel nóg moeilijker om eiwittekorten tegen te gaan en dus de gezondheid van dieren te waarborgen,” aldus Wil Meulenbroeks, voorzitter van de Vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland.

Ook in voorjaarskuil laag eiwitgehalte
Bovendien zijn de ruw eiwitgehalten van de voorjaarskuilen over het algemeen aanzienlijk lager dan gemiddeld. Met het opstellen van de eiwitnormen in de voermaatregel is hier geen rekening mee gehouden. De minister heeft bij de publicatie van de voermaatregel al een evaluatiemoment aangekondigd voor de tweede helft van augustus waarin de eiwitgehaltes van het voer worden gemeten. Daaruit zal ongetwijfeld blijken dat de voermaatregel door de lage eiwitgehaltes nóg slechter zal uitpakken dan die al deed.

Extreem starre houding LNV

Nog altijd stoort LTO Nederland zich mateloos aan de extreem starre houding van het ministerie van LNV over deze voermaatregel. De afgelopen maanden heeft LTO zich net als andere partijen hard ingezet voor meer realiteitszin bij het ministerie. Hiervoor zijn maar liefst zeven alternatieven aangedragen, die allemaal resoluut zijn afgewezen. Ook de aangekondigde PBL-doorrekening van de alternatieve voermaatregel vanuit de sector komt veel te laat om deze volledig tot wasdom te laten komen. Daarom besloot LTO Nederland vorige maand de gesprekken met het ministerie te staken. Politiek blijven we maximaal druk zetten om de maatregel van tafel te krijgen.

Boeren verdienen een constructieve houding van het ministerie om samen met de agrarische sector een oplossing te vinden voor de stikstofcrisis. In plaats daarvan kiest het ministerie ervoor om te blijven hangen in een juridische papieren werkelijkheid.

Bron: LTO Nederland