natuurinclusief def

Gratis cursus voor LTO Noord-leden

Platform Natuurlijke Veehouderij start dit najaar in de regio Salland en de provincie Friesland met de tweedaagse cursus ‘Werken aan weerstand’ voor veehouders. LTO Noord Fondsen ondersteunt dit cursusaanbod met een financiële bijdrage.

Wat kunnen kruidenrijk grasland en een kruidenrijk rantsoen voor melkvee betekenen? Welke natuurlijke middelen kunnen veehouders verantwoord inzetten en welke werkzame stoffen zitten er eigenlijk in? Dat leren veehouders in de cursus ‘Werken aan weerstand’.

De cursus, die verdeeld is over twee workshops, wordt gegeven door Jan Paul Wagenaar van het Louis Bolk Instituut en betrokken veehouders. ‘In de eerste workshop is er aandacht voor bodemgezondheid, graslandbeheer en kruidenrijke rantsoenen. In de tweede voor kruiden, natuurlijke middelen en duurzaam gezondheidsmanagement’, vertelt Ellen de Lange van Platform Natuurlijke Veehouderij.

‘Naast kennis en informatie die veehouders opdoen, zijn de cursussen vaak een inspiratie en delen veehouders ook onderling kennis met elkaar’, stelt De Lange.

LTO Noord Fondsen levert een financiële bijdrage voor dit cursusaanbod. ‘We vinden het waardevol dat er steeds meer aandacht is voor natuurlijke middelen’, zegt Wilfried Siemes van de organisatie. ‘Maar welke natuurlijke middelen zijn verantwoord? Dat leren veehouders in deze cursus. Ook het facet kruidenrijk grasland en wat voor invloed dat heeft op de gezondheid van dieren, krijgt steeds meer aandacht. Deze ontwikkeling ondersteunen wij graag.’

LTO Noord-leden kunnen zich gratis aanmelden voor de cursus. Niet-leden betalen een eigen bijdrage van 150 euro. Meer informatie is te vinden op deze website.