LTO doet ultieme oproep om voermaatregel te schrappen

LTO Nederland doet twee weken voor ingang van de voerregeling een ultieme oproep aan minister Schouten om de maatregel in te trekken. De afgelopen maanden is steeds weer duidelijk gemaakt dat de maatregel onwerkbaar is.

De maatregel staat symbool voor regelzucht, micromanagement en detailregelgeving. De recente droogte verergert de zorgen over de haalbaarheid van de maatregel.

“LTO heeft steeds benadrukt dat de maatregel, die tot veel frustratie in de sector leidt, geen verband houdt met de realiteit van het agrarisch bedrijf. Door generieke normen op de hoeveelheid eiwit in krachtvoer op te leggen worden boeren beperkt in hun vakmanschap. Het wordt ondernemers daarmee onmogelijk gemaakt om het beste rantsoen voor hun koeien samen te stellen.

Met name jongvee en hoogdrachtige koeien lopen gezondheidsrisico’s door de maatregel,” aldus Wil Meulenbroeks, voorzitter van de Vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland.

Droogte verergert situatie
De droogte verergert de situatie. Het weidegras dat de komende tijd in de eiwitvoorziening van dieren moet voorzien is op veel plekken verdroogd. Normaal gesproken kunnen melkveehouders dat uitstekend opvangen via het krachtvoer, maar die optie is er straks niet meer.

Goede wil van boeren
LTO benadrukt dat boeren stappen willen zetten om tot een verdere reductie van stikstof te komen, onder meer door de hoeveelheid eiwit in voer te minderen. Bewijs daarvan zijn de alternatieve voorstellen vanuit de sectoren. Een belangrijke stap voor een vruchtbaar vervolg van het overleg is dat deze onwerkbare maatregel voor de laatste vier maanden van 2020 van tafel gaat.

Investerend de crisis uit
Vervolgens kunnen sector en overheid aan de slag om tot werkbare, effectieve afspraken komen voor de periode vanaf 2021. “We moeten investerend het dal uit. Wij zijn bereid om onze verantwoordelijkheid te nemen, net zoals andere sectoren dat moeten doen. De Nederlandse land- en tuinbouw oogst wereldwijd bewondering vanwege haar innovatiekracht. Het is des te belangrijker om daarin te blijven investeren”, stelt Wim Bens, waarnemend voorzitter van LTO Nederland.

Einde polarisatie
“Met de verkiezingen in aantocht is het risico op verdere polarisatie levensgroot,” vervolgt Wim Bens. “Daar zijn de boeren en tuinders niet mee geholpen. We leven in een vruchtbare, dichtbevolkte delta waar we uiteindelijk toch samen tot oplossingen moeten komen. Neem onze zorgen serieus, zodat we vooruit kunnen kijken en met een positieve blik aan de toekomst kunnen werken. Daarover voeren wij breed het gesprek, we hebben het vertrouwen samen met anderen tot oplossingen te komen.”

Lees hier de brief aan minister Schouten


Bron: LTO Nederland