grazende koe

Aanhouder wint: voermaatregel geschrapt

De voermaatregel van het ministerie van LNV is definitief geschrapt. De regeling kon melkveehouders in de onmogelijke situatie brengen dat ze moesten kiezen tussen de gezondheid van hun dieren en het naleven van regelgeving. Dat was voor LTO Nederland onacceptabel. Met het intrekken van de maatregel is naar onze bezwaren geluisterd.

“LTO Nederland heeft, samen met anderen, heel hard gewerkt om deze maatregel van tafel te krijgen. Met resultaat. Boeren hoeven straks niet te kiezen tussen de gezondheid van hun dieren of het naleven van regelgeving. Het is op de valreep, maar de overheid heeft naar onze bezwaren geluisterd. De aanhouder wint. Laat dit een eerste stap zijn om met zinvolle oplossingen uit de stikstofcrisis te komen,” aldus Wil Meulenbroeks, voorzitter van de Vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland.

Dankzij de gezamenlijke inzet met de sector, dierenartsen, de voerleveranciers en anderen heeft LTO Nederland dit onzinnige stuk regelgeving op het allerlaatste moment van tafel gekregen. De afgelopen maanden is steeds weer duidelijk gemaakt dat de maatregel onwerkbaar is.

De maatregel staat symbool voor regelzucht, micromanagement en detailregelgeving. De zorgen over de haalbaarheid werden nog eens verergert door de droogte. Op 18 augustus, twee weken voor ingang van de voerregeling, deed LTO Nederland een ultieme oproep aan minister Schouten om de maatregel in te trekken. Aan die oproep is nu gehoor gegeven.

Goede wil van boeren

LTO benadrukt dat boeren stappen willen zetten om tot een verdere reductie van stikstof te komen, onder meer door de hoeveelheid eiwit in voer te minderen. De sector heeft alternatieven die wél aansluiten bij de boerenpraktijk voorgesteld.

Het is belangrijk om tot werkbare, effectieve afspraken komen voor de periode vanaf 2021. “We moeten investerend het dal uit. Wij zijn bereid om onze verantwoordelijkheid te nemen, net zoals andere sectoren dat moeten doen. De Nederlandse land- en tuinbouw oogst wereldwijd bewondering vanwege haar innovatiekracht. Het is des te belangrijker om daarin te blijven investeren,” stelt Wim Bens, waarnemend voorzitter van LTO Nederland.

Bron: LTO Nederland