Lobby in de praktijk: de voermaatregel van tafel

Twee weken geleden bleek dat gezond boerenverstand toch overwon: de voermaatregel ging van tafel.

De voermaatregel stond symbool voor regelzucht, micromanagement en detailregelgeving, en onze leden zijn tevreden met het resultaat van een brede lobby. Maar hoe is het in zijn werk gegaan? We delen graag hoe LTO, als een van de partijen die zich hiervoor inzette, het heeft aangepakt.

Alternatieve voorstellen
De gehele sector heeft zich verzet tegen het gedwongen voerspoor. Dat heeft geleid tot alternatieve voorstellen, eerst vanuit het toenmalige Landbouw Collectief en later door de samenwerkende belangenbehartigers uit de melkveehouderij. Het alternatief van laatstgenoemde groep is begin juli, op de laatste dag voor het reces, door de Kamer met een motie van Geurts (CDA) en Harbers (VVD) gesteund.

De minister is daarmee opgedragen het alternatieve plan door te rekenen en bij positieve uitkomst in te voeren. 
De gesprekken met het ministerie van LNV over het alternatief zijn vervolgens vastgelopen, waarna alle partijen (inclusief LTO) hebben aangegeven geen heil te zien in het voerspoor voor 2020. De gesprekken over het alternatief van de sector zijn daarmee gestaakt. Vervolgens hebben LTO en NAJK een brief aan de Kamer gestuurd met de oproep om het voerspoor definitief van tafel te halen. 

Gesprekken over einde voerspoor
Naar aanleiding van deze brief zijn gesprekken gevoerd met zowel Kamerfracties als het ministerie. Dat ging dus niet over het alternatief (waar we ons immers van gedistantieerd hadden), maar wel over het van tafel halen van het voerspoor op basis van feiten en het opbouwen van politieke druk. Dat een alternatief niet meer aan de orde was betekende natuurlijk niet dat we achterover gingen leunen – de maatregel moest nog steeds van tafel! Daar hebben we de gehele zomer met diverse partijen over gesproken. 

Een van de steeds krachtigere argumenten bleek de ineffectiviteit van de maatregel als gevolg van de droogte en de lage hoeveelheid eiwit in de voorjaarskuil. LTO heeft tevens een laatste oproep als ‘brandbrief’ gestuurd. Op basis van deze gebeurtenissen heeft het ministerie voor het verschijnen van de Kamerbrief de bereidheid om de maatregel in te trekken bevestigd. In dat gesprek is aangegeven dat het gat in de stikstofadministratie voor de laatste maanden van 2020 wordt opgevangen binnen bestaande maatregelen en dat er dus géén nieuwe maatregel of vervroeging van maatregelen zou worden aangekondigd. Hoe dat precies zou gebeuren is verder geen onderdeel van gesprek meer geweest. 

Net als in het echte leven kun je in de lobby niet alles dat in vertrouwen met je wordt gedeeld op straat gooien. 

Op 19 augustus was het zo ver: de voermaatregel werd definitief en officieel geschrapt.

En nu? Net als alle sectoren zal ook de landbouw stikstof reduceren. Maar wat LTO betreft niet via micromanagement en ingrepen op detailniveau tot op het boerenerf. De Nederlandse land- en tuinbouw oogst wereldwijd bewondering vanwege haar innovatiekracht. Het is des te belangrijker om daar met zijn allen in te blijven investeren. Niet door regelzucht, maar door mét de boeren tot oplossingen te komen in plaats van over ze te beslissen. 

Daar zetten wij ons voor in, en daarvoor zitten we – zolang het zinvol is – aan tafel.

 

 

Bron: LTO Nederland