Sector onterecht in kwaad daglicht gesteld

In februari 2018 ontstond door berichtgeving van de overheid over I&R (‘identificatie en registratie dieren’) het beeld dat bijna 8000 veehouders verdacht waren. Vervolgens kondigde het ministerie ‘grootschalige fraude’ met het oormerken en registreren van pasgeboren kalveren aan. Het zou gaan om duizenden gevallen. Het werd in zowel de politiek als media breed uitgemeten. Nu, ruim tweeëneenhalf jaar later, bericht het Openbaar Ministerie dat er amper honderd fraudegevallen bleken te zijn.

Uiteraard moet er opgetreden worden als er sprake is van moedwillige fraude, want daar heeft de hele sector heeft last van. Maar de in 2018 gemaakte ophef vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit staat in geen enkele relatie tot door het OM gepresenteerde cijfers. Het heeft de sector onnodig beschadigd.

“Na ruim tweeëneenhalf jaar staat minder dan twee procent van de verdenkingen van fraude met de kalveradministratie nog maar overeind. Al snel na de eerste berichtgeving bleek het onterecht dat de gehele sector in een kwaad daglicht werd gesteld. Boeren die niet alleen met passie voor hun koeien zorgen maar ook de verregaande administratieve verplichtingen naar eer en geweten volgen zijn de dupe geweest van deze foutieve beeldvorming,” aldus Wil Meulenbroeks, voorzitter van de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland.

“Minister Schouten heeft daar terecht haar excuses voor aangeboden, maar het is belangrijk dat de les voor de toekomst wordt onthouden. De overheid moet éérst gedegen onderzoek doen en de feiten op orde hebben, in plaats van op basis van vermoedens een hele sector onterecht te brandmerken als frauduleus.”

LTO Nederland roept verder op om in het vervolg bij dergelijke signalen sectorpartijen beter te betrekken. Deze zijn nu eenzijdig geïnformeerd. Meer inzicht in de cijfers en betrokkenheid bij het proces zou veel onnodige beeldvorming hebben voorkomen. “Ook voor boeren is iedere moedwillige fraudeur er één te veel, maar geen enkele groep verdient het om op basis van de acties van een hele kleine fractie van die groep te worden veroordeeld,” aldus Meulenbroeks.

 

Bron: LTO Nederland