Familie Nagelhoud - foto Marianne Berkhoff

Onderzoek naar ziekteverwekkers in de melkveehouderij

In januari 2021 starten het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) een onderzoek in de melkveehouderij. In het onderzoek wordt gekeken naar ziekteverwekkers die dieren bij zich dragen waar mensen ziek van kunnen worden. In voorgaande jaren is hetzelfde soort onderzoek uitgevoerd bij andere sectoren binnen de veehouderij, onder andere vleesvarkens, leghennen en vleesrunderen.

Het voornaamste doel van het onderzoek is het verzamelen van actuele informatie over welke ziekteverwekkers melkvee bij zich draagt. Daarnaast wordt onderzocht of veehouders, medewerkers en gezinsleden dezelfde ziekteverwekkers ook bij zich dragen. Ook wordt onderzocht of er bedrijfskenmerken zijn die verschillen tussen bedrijven waar de ziekteverwekkers wel of niet worden gevonden. Met deze kennis kunnen we beter inschatten hoe deze infecties kunnen worden voorkomen en bestreden.

Via een steekproef worden 200 melkveebedrijven geselecteerd voor het onderzoek. Geselecteerde bedrijven ontvangen een brief. Deelname als u geselecteerd wordt is verplicht. Inspecteurs van de NVWA bezoeken op afspraak de bedrijven en verzamelen mest- en stofmonsters in de stal(len). De veehouder vult samen met de inspecteur een vragenlijst in over het bedrijf. De monsters worden onderzocht op de aanwezigheid van acht bacteriesoorten en één parasiet, namelijk Campylobacter, Salmonella, Listeria, ESBL-producerende bacteriën, MRSA, STEC, Cryptosporidium en Clostridium difficile.

Het RIVM vraagt eigenaren van deze bedrijven en hun gezinsleden en medewerkers of zij ook willen deelnemen aan het onderzoek. Deelnemers wordt gevraagd om twee ontlastingsmonsters en een neusswab af te nemen en op te sturen. Hierin wordt gekeken of de onderzochte bacteriën en parasieten ook bij mensen op het bedrijf voorkomen. Dit deel van het onderzoek is vrijwillig.

Veehouders kunnen, wanneer zij dit willen, de uitslagen van de onderzoeken op hun bedrijf ontvangen. De uitslagen van deze onderzoeken hebben géén consequenties voor de onderzochte dieren of de deelnemende bedrijven.


Bron: LTO Nederland