melkvee

Fosfaat en stikstofproductie onder plafond, opgave melkveehouderij

De totale uitscheiding van stikstof en fosfaat via dierlijk mest ligt wederom onder de plafonds. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Het sectorale deelplafond van stikstofuitscheiding door melkvee wordt wel overschreden. De minister roept sectorpartijen op om voortvarend maatregelen te treffen. Om aan de wet te voldoen ligt er dus een opgave voor de sector, concludeert LTO Nederland.

“Onder de streep komen we als veehouderij goed uit, maar Nederland heeft in de wet opgenomen dat ook de deelsectoren onder eigen plafonds moeten blijven. Daar ligt dus een opgave. Voor ons is het belangrijk dat er een praktische oplossing komt die niet leidt tot extra kosten,” aldus Wil Meulenbroeks, vakgroepvoorzitter Melkveehouderij bij LTO Nederland.

De Kamerbrief is hier te lezen. Meer informatie van het CBS over de excretiecijfers hier.

 

Bron: LTO Nederland