1. Gebruik antibiotica stabiel

  LTO Nederland vindt het belangrijk dat melkveehouders antibiotica kunnen blijven gebruiken om zieke koeien te behandelen.

 2. Onderzoek methaanreductie melkvee met zeewier van start

  Kansen voor zeewier als veevoer of als voersupplement voor vee komen steeds meer in het nieuws.

 3. Slimme Vogels

  De campagne Slimme Vogels is dit voorjaar door de Duurzame Zuivelketen (DZK) gevoerd. Middels een aantal media-gerichte acties zijn boeren gestimuleerd hun zorg voor weide- en erfvogels te laten zien én zijn vele duizenden burgers bereikt om te laten zien dat boeren een THUIS bieden aan ...

 4. Leden in gesprek met staatssecretaris Van Dam

  De ontwikkelingen rondom de fosfaatwetgeving hebben in 2016 tot veel onduidelijkheid geleid bij leden-melkveehouders. Ook het behoud van derogatie kwam hierdoor in gevaar. Op 2 november 2016 heeft LTO Noord daarom een grote bijeenkomst georganiseerd in de Ijsselhallen in Zwolle. Leden zijn tijdens ...

 5. Melkvee-debat in Tweede Kamer: de tribune zat vol met melkveehouders!

  Op donderdag 1 december debatteerde de Tweede Kamer over de wet grondgebonden groei melkveehouderij en de invoering van het stelsel van fosfaatrechten. Veel leden van LTO Noord zijn gezamenlijk met bussen naar Den Haag gekomen om dit debat vanaf de publieke tribune te volgen. Met als resultaat dat ...

 6. Maatregelen ter bevordering efficiency mineralen

  LTO Nederland werkt aan een melkveehouderij die efficiënt omgaat met mineralen.

 7. Leden vragen om duidelijkheid met #Laarzenactie

  Onder het credo #Laarzenactie is een groep melkveehouders, allen afdelingsbestuurders van LTO Noord, in oktober 2016 een actie op sociale media begonnen om staatssecretaris Martijn van Dam duidelijk te maken dat het afgelopen moet zijn met de voortdurende onzekerheid. Zij roepen hem op om knopen ...

 8. AMvB grondgebondenheid

  Om verdere intensivering van de melkveesector te voorkomen, is in 2015 de AMvB grondgebondenheid vastgesteld.

 9. 100 melkveehouders doen mee aan pilot Evenwichtsbemesting fosfaat

  Dit jaar doen ruim honderd melkveehouders mee aan de pilot “Evenwichtsbemesting fosfaat”.