Samenwerking

ZuivelNL
Op 7 januari 2014 hebben LTO Nederland (LTO) en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), als ketenorganisatie van de zuivelsector, ZuivelNL opgericht. ZuivelNL is actief op terreinen waar samenwerking tussen de schakels in de zuivelketen tot meerwaarde leidt. Zwaartepunt van de activiteiten ligt bij een aantal themagroepen, die op deelgebieden als overleg- en actieplatform dienen voor leden en partnerorganisaties. De missie van ZuivelNL is de versterking van de Nederlandse zuivelketen met respect voor milieu en maatschappij.

Duurzame Zuivelketen
LTO Nederland heeft samen met de Nederlandse Zuivelorganisatie het initiatief genomen voor de Duurzame Zuivelketen. Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen en melkveehouders samen naar een zuivelsector die toekomstbestendig en verantwoord is. Binnen de zuivelketen willen we veilig en met plezier werken, een goed inkomen verdienen, kwalitatief hoogwaardige voeding produceren, met respect omgaan met dieren en milieu en door de Nederlandse samenleving gewaardeerd worden.