Vakgroep melkveehouderij tegen automatische en directe kortingen

De LTO vakgroep Melkveehouderij verzet zich tegen het dwingende karakter van het korten van fosfaatrechten dat nu in het wetsvoorstel wijziging Meststoffenwet is opgenomen.

Zoals bekend is onder druk van Brussel in het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn opgenomen dat de sector plafonds voor fosfaat en stikstof in de wet zullen komen. Maar in het wetsvoorstel dat nu voor ligt gaat de overheid zelfs 1 of 2 stappen verder. Het plan van de overheid is de wet zo in te richten dat bij een overschrijding van het fosfaat of stikstofplafond er het jaar na het bekend worden van deze cijfers er onmiddellijk gekort kan worden op de fosfaatrechten van individuele ondernemers. Hierbij is ook aangegeven dat alleen niet-grondgebonden bedrijven gekort worden.

Het principe van automatisch en direct korten is volgens de vakgroep Melkveehouderij onacceptabel. De LTO vakgroep Melkveehouderij is van mening dat individuele ondernemers, veel meer nog dan nu, gestimuleerd en gefaciliteerd moeten worden om voor hun eigen handelen beloond en/of afgerekend te worden. De voorgestelde systematiek van de overheid zal leiden tot een stuurloze sanering van de melkveehouderijsector waarbij het maar de vraag is of de beoogde milieudoelen worden gehaald. Zoals wij allemaal weten kunnen we door goede landbouwpraktijk in Nederland heel effectief en binnen de milieurandvoorwaarden produceren. Met behulp van de Kringloopwijzer kan de sector effectief sturen op fosfaat, stikstof, ammoniak, klimaat en biodiversiteit. 

De minister die kringlooplandbouw propageert moet deze systematiek toch omarmen? De vakgroep Melkveehouderij vindt de te volgen route dan ook verkeerd. Het introduceren van het zwaard van Damocles slaat de innovatie en ondernemersdrive dood in de melkveehouderij. Samen optrekken om de milieudoelen te halen moet het credo zijn.

Henk Schoonvelde
LTO vakgroep Melkveehouderij

Henk Schoonvelde

Henk Schoonvelde

Vakgroepbestuurder melkveehouderij

Naar alle weblogs van Henk Schoonvelde

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.