Vakgroep Paarden bezoekt leden

‘Een schot in de roos’, noemt Wim Blokland, voorzitter van LTO Noord-vakgroep Paardenhouderij, de allereerste twee bedrijfsbezoeken onder de noemer ‘de vakgroep Paardenhouderij gaat live’.

‘Met dit initiatief gaan we onze leden nog meer betrekken bij de organisatie door ze actief te bezoeken’, zegt Blokland.

Goede contacten met de leden en hen actief betrekken bij de organisatie zijn volgens Blokland de sleutelwoorden tot een succesvolle belangenbehartiging. ‘Input vanuit onze eigen leden is belangrijk’, licht de voorzitter toe. ‘Alleen dan kunnen wij als vakgroep goed werk leveren en de belangen van onze leden behartigen.’
De opkomst op de ledenbijeenkomsten van LTO Noord Paardenhouderij viel de laatste tijd tegen. Reden voor de vakgroep om nieuwe stappen te zetten. 
‘We laten onze leden niet bij ons komen, maar we gaan ze actief bezoeken’, vertelt Blokland enthousiast. ‘Tijdens deze bedrijfsbezoeken is iedereen welkom, van leden tot potentiële leden, regiobestuurders en portefeuillehouders. Op die manier proberen we de lijntjes zo kort mogelijk te houden. We gaan in op zaken, die in onze sector spelen, waar de vakgroep zich volgens de leden op moet richten. En we vragen onze leden naar input.’

Bedrijfsbezoeken
De eerste twee bedrijfsbezoeken waren op 6 april 2017 bij paardenhouder Arnoud van Daatselaar uit Eemnes en akkerbouwer en paardenhouder Adjan Vos uit Rhoon. 
Dit jaar bezoekt de vakgroep in totaal zo’n acht tot tien paardenbedrijven. ‘Dit kunnen leden zijn met de hoofdtak Paarden, maar ook ondernemers met een andere hoofdtak, die vijf of meer paarden houden’, licht Blokland toe. ‘De eerste bedrijfsbezoeken waren een schot in de roos. We zetten er volop op in.’