Vakblad De Hippische Ondernemer naar Academy Bartels

Academy Bartels neemt het vakblad De Hippische Ondernemer over. Academy Bartels was al langer voor 50% mede-eigenaar van het magazine, dat vanaf 2004 door BCM Media uit Eindhoven werd uitgegeven. LTO Paardenhouderij heeft zitting in de redactieraad van het vakblad. Leden met 5 paarden of meer ontvangen het magazine gratis via hun lidmaatschap van LTO Paardenhouderij.

Recent heeft BCM MEDIA (ook 50% eigenaar van Hippische Ondernemer) aangegeven dat het uitgeven van dit vakblad niet meer in hun toekomstig uitgeefportfolio past. Om het voortbestaan van De Hippische Ondernemer te waarborgen neemt Academy Bartels de uitgave van het vakblad over vanaf 1 januari 2019. BCM blijft nog wel de opmaak, drukwerk en distributie verzorgen.

De Hippische Ondernemer verschijnt zesmaal per jaar in een oplage van 6.100 exemplaren. Het magazine legt het accent op de belangen van hippische ondernemers, hun vraagstukken, wensen en visies. Profilering van de bedrijfsmatige paardensector is een must, zeker nu overheden de omvang van de economische en maatschappelijke factor ontdekken.

Door de samenwerkende partijen wordt de hippische ondernemer uitgebreid geïnformeerd in alle denkbare richtingen binnen de paardensector. Naast fiscale en juridische artikelen kent het magazine vaste rubrieken van LTO paardenhouderij, FNHB, FNRS, Sectorraad Paarden, GGP en de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Bron: LTO Nederland