Hoe moet het Gemeenschappelijk landbouwbeleid eruitzien na 2020

Het huidige gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) loopt tot en met 2020. Dit beleid wordt door de Europese Commissie als onvoldoende doelmatig gezien op het gebied van biodiversiteit, milieu en klimaat. De contouren van het nieuwe beleid zijn inmiddels bekend. Aan de specifieke uitwerking moet nog invulling gegeven worden. LTO Paardenhouderij zoekt paardenhouders die gebruik maken van GLB-middelen en mee willen denken over hoe de specifieke uitwerking er voor de paardenhouderij uit zou moeten zien.

Hoofdlijn van het nieuwe beleid
In het nieuwe GLB wordt er meer ingezet op doelgerichte betalingen met ruimte voor een geregionaliseerde nationale invulling. In de voorstellen van de Europese Commissie is een nieuwe “groene architectuur” beschreven bestaande uit drie lagen:

  1. Verbeterde randvoorwaarden (conditionaliteit) waar iedere agrariër aan moet voldoen om toegang te krijgen tot betalingen uit het GLB.
  2. Een (gebiedsgericht) keuzepalet aan maatregelen (eco-schema’s) gericht op verduurzaming en vergroening die toegankelijk is voor iedere grondgebonden agrarisch ondernemer en die iedere agrarisch ondernemer zonder grote aanpassingen op zijn onderneming kan doorvoeren.
  3. Agromilieu/ klimaatmaatregelen vergelijkbaar met het huidige Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) Deze worden gericht ingezet in de meest kansrijke gebieden om de doelen, zoals instandhouding van kwetsbare boerenlandsoorten, te realiseren.

Meedenken
Heeft u interesse om mee te denken? Neem contact op met LTO Paardenhouderij via één van de bestuursleden (Ralph van Venrooij 06 50 62 23 31 / Ilse Limpens 06 24 54 87 72 / Matthijs Maat 06 53 10 90 00) of sectorspecialist Mieke Theunissen (mtheunissen@lto.nl).


Bron: LTO Paardenhouderij