Regiobijeenkomsten paardenwelzijn van start

Op 3 juni vond de eerste regiobijeenkomst rondom het thema paardenwelzijn plaats te Eemnes.

Paardenwelzijn is een veelbesproken onderwerp. Zowel politieke organisaties als de maatschappij uiten zich over dit onderwerp. Op de eerste ondernemersavond was te merken dat het onderwerp ook zeker op het netvlies van de paardenhouder staat.

Tijdens de bijeenkomst was Kathalijne Visser (Horsonality) te gast om nader toe te lichten wat paardenwelzijn is en wat er in de wetenschap over het onderwerp bekend is. Een belangrijke boodschap is dat we al veel weten, maar heel veel nog niet. Daarnaast hangt het welzijn en welbevinden van het paard af van veel factoren waarop op diverse invulling aan gegeven kan worden. Daarbij zijn fysieke en mentale factoren van invloed.
Naast de theorie was er ook veel aandacht voor de praktijk. Ondernemers gingen uiteen in groepen om rondom domeinen binnen paardenwelzijn met elkaar uit te wisselen hoe zij hier invulling aan geven op het bedrijf

De volgende bijeenkomst staat gepland in de regio Noord-Brabant / Zeeland op woensdag 5 juni bij Stal Zeggezicht te Terheijden. Meer informatie en aanmelden voor deze bijeenkomst kan via: www.lto.nl/aanmeldenpaardenwelzijn-regiozuid