Bijeenkomst Paardenwelzijn op 11 juli in Tolbert

De paardenhouderij is in het noorden niet echt georganiseerd als je kijkt naar de belangenbehartiging voor deze ondernemers. Dit is jammer omdat wij vanuit het gebied wel goeie kansen zien voor doorontwikkeling van de paardenhouderij en vooral ook een stuk professionalisering van de bedrijven. Hiervoor is met name het Westerkwartier erg geschikt vanwege de kleinschaligheid, de vele natuurwaarden( (o.a. houtsingels), en de reeds enorme paardendichtheid per vierkante kilometer.

Dit is de reden geweest dat voormalig LTO Zuidelijk Westerkwartier de samenwerking heeft gezocht met De Stichting Westerkwartier Paardenkwartier. Dit is een samenwerking van paardenmensen uit het Westerkwartier die gezamenlijk allerlei activiteiten organiseren, om de paardensector te versterken en te verbinden. Deze club wilde graag een nieuwe weg inslaan en zich meer profileren richting overheden en maatschappij. LTO heeft dit ondersteund en via een stage-opdracht het schrijven van een visie-plan voor het ontwikkelen van de paardenhouderij in het Westerkwartier gefaciliteerd. Stagiaire Judith Vriend heeft een goede eerste aanzet gemaakt tot het visie-plan en daarna heeft de Stichting WKPK het nog iets geprofessionaliseerd en inmiddels gepresenteerd aan de Provincie Gronigen en de Gemeente Westerkwartier. Het plan is te vinden op de de website van Wester Kwartier Paarden Kwartier.

Een avond over Paardenwelzijn voor leden en niet-leden op donderdag 11 juli a.s. aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in De Postwagen, Hoofdstraat 53 te Tolbert (klik HIER voor de uitnodiging).

Om een vervolg te geven aan deze samenwerking in het Westerkwartier organiseren LTO Noord vakgroep Paardenhouderij en de Stichting WKPK een avond over Paardenwelzijn. LTO Noord afdeling Westerkwartier ondersteunt dit natuurlijk en nodigt daarom haar leden die interesse of raakvlak met de paardenhouderij hebben, van harte uit om deze avond te bezoeken. Om zoveel mogelijk paardenmensen te bereiken vragen wij u ook om buren, vrienden en kennissen die wel iets met paarden hebben maar geen lid zijn van LTO mee te nemen naar de bijeenkomst.

Let op: Opgave gewenst. Dit kan door het sturen van een mailtje naar S.dHeij@student.has.nl.