Arie de Groot

Keurmerk Paard en Welzijn – pilot afgerond en eerste keurmerken uitgereikt

Op het Horse Event 2018 is het Keurmerk Paard en Welzijn aan een grote groep enthousiaste ondernemers gepresenteerd. De ontwikkelde systematiek en werkwijze is in de afgelopen periode getoetst bij een aantal pilot bedrijven die aangeleverd zijn door LTO en FNRS.

Afgelopen week zijn de uitkomsten van de pilot bekendgemaakt. Van de bezochte bedrijven zijn er een vijftal die in principe in aanmerking komen voor het Keurmerk Paard en Welzijn. Twee bedrijven hebben het Keurmerk Paard en Welzijn inmiddels behaald, namelijk: Stoeterij en pensionstal Geere-stein in Doorn, van vakgroepbestuurder Matthijs Maat, en Boerderij Sinneveld in Santpoort-zuid. Een drietal bedrijven kan op korte termijn met een klein aantal aanpassingen in aanmerking komen voor het Keurmerk Paard en Welzijn.

Met opzet is in de pilot gekozen voor een uiteenlopend type bedrijven, ook bedrijven met soms wat verouderde huisvesting of beperkte mogelijkheden voor vrije beweging. Dit om te bepalen wat de stand van zaken is met betrekking tot welzijn op deze bedrijven, niet met de verwachting om op al deze bedrijven een Keurmerk Paard en Welzijn uit te kunnen reiken.

Een groot deel van de bedrijven heeft, ondanks soms beperkte ruimte, een praktische oplossing gevonden om de paarden en pony’s toch te voorzien van voldoende vrije beweging. In veel gevallen werd ruimschoots voldaan aan de minimumeisen. Het is begrijpelijk dat bedrijven niet van vandaag op morgen de huisvesting aan kunnen passen. Op een aantal bedrijven werd dan ook geconstateerd dat de boxmaat niet altijd passend was bij het paard of de pony in de betreffende box. Het voerregime is op veel bedrijven nog een punt van aandacht. Vaak is dit met kleine aanpassingen en wat praktisch advies aan te passen. De bezochte bedrijven zijn indien nodig hierin geadviseerd.