LTO Paardenhouderij in Europa

Als belangenbehartiger voor de paardenhouderij, vertegenwoordigt LTO de paardensector in Europa.

Op 9 juli vond de Working Party on Horses in Brussel plaats. In deze jaarlijkse vergadering worden de gezamenlijke lobbyactiviteiten besproken en vindt er een uitwisseling plaats van de ontwikkelingen in de paardensector in de diverse Europese landen.

Onderwerpen die op de lobby-agenda staan van de Working Party on Horses zijn de volgende:

  • Consumentenrecht: Consumenten worden, onder andere door Europese wetgeving, goed beschermd in het aankopen van producten. Ook paarden worden beschouwd als een product. In mei van dit jaar is een nieuwe wet aangenomen waarin de rechten van de consument verder zijn vastgelegd. Bij de implementatie van de wetgeving kan het voorkomen dat ieder lidstaat zelf kan kiezen hoe deze wet verder vorm te geven. Vanuit de Working Party is wel de wens om dit zo uniform mogelijk te maken om de handel van paarden niet in de weg te gaan staan. LTO zal deze implementatie zeker blijven volgen.
  • Gids dierenwelzijn voor paarden: de Working Party heeft in een aparte werkgroep een Europese gids gemaakt van het houden van paarden. In deze gids staan praktische zaken beschreven die horen bij de paardenhouderij. Naast deze gids is er ook een rapport gemaakt over het transport van paarden.
  • Droogte: de afgelopen zomer is heel Europa geteisterd geweest door de droogte. Landen als Zweden en Ierland hebben veel grondstoffen voor de veehouderij, en dus ook de paardenhouderij, aan moeten kopen uit andere EU-lidstaten. Het is een punt van aandacht hoe hiermee om te gaan. In een aantal landen was het mogelijk om subsidie te krijgen om te zorgen voor voldoende voeding voor de paarden.