West Nile Virus in Duitsland

Afgelopen vrijdag heeft het FLI bevestigd dat het West Nile Virus bij een pony in Duitsland (Sachsen) is aangetroffen.

De verspreiding van het virus verloopt via besmette muggen. Naast paarden kunnen ook mensen geïnfecteerd raken wanneer zij geprikt worden door een besmette mug. Beiden zijn eindgastheren voor het virus en daarmee niet besmettelijk voor anderen. Een West Nile infectie kan volledig zonder symptomen verlopen, maar ook algemene symptomen als koorts, sloomheid, niet eten of licht koliek komen voor. Soms treden er neurologische verschijnselen op, zoals spiertrillingen, ataxie en gedragsveranderingen. Bij zeer ernstige gevallen raakt een paard verlamd en komt deze te overlijden of wordt deze geëuthanaseerd.

Het advies is om een paard dat naar het buitenland gaat of zeer waardevol is (zowel emotioneel als financieel) te laten vaccineren. Voor mensen is er geen vaccin beschikbaar.
Meer informatie over het West Nile virus.