Paardenfokkerij als hobbymatig of economische activiteit

Onlangs deed de Hoge Raad uitspraak over een casus waarbij een paardenfokker de voorbelaste btw van een veewagen terugvraagt.

Volgens de Belastingdienst zou het gaan om een hobbymatige fokkerij en werd de btw-teruggaaf geweigerd. De Hoge Raad stelde de Belastingdienst in het gelijk. LTO Paardenhouderij wijst paardenfokkers op het onderscheid dat gemaakt wordt tussen hobbymatige fokkerij en fokkerij als economische activiteit.

Paardenfokkerij kan zowel een economische als hobbymatige activiteit zijn. Het onderscheid ontstaat wanneer de paardenfokkerij een belanghebbende economische activiteit betreft. In de betreffende casus haalt de Hoge Raad als voorbeeld aan dat het fokken en trainen van paarden met als doel deze voor een hoger bedrag te verkopen een economische activiteit kan zijn. Echter het tijdvak en daarmee de omloopsnelheid waarin dit gebeurt, wordt meegenomen in de afweging. Een enkel paard fokken, trainen en verkopen over een langere periode geeft dus niet per definitie een belanghebbende economische activiteit weer en kan beschouwd worden als een hobbymatige activiteit.

Lees hier meer over de uitspraak van de Hoge Raad en de beschreven casus

Bron: LTO Paardenhouderij