Gezocht: Bestuurslid voor de vakgroep Paardenhouderij van LTO Nederland

Sta op voor de belangen van ondernemers in jouw sector. Bepaal de agenda en werk mee aan het oplossen van diverse maatschappelijke vraagstukken.

Samen met de andere bestuursleden zorg je voor betrokkenheid en inbreng van de leden. Je bent in dialoog met politiek, publiek en andere partijen in de paardenhouderij. Je zoekt afstemming met andere LTO-sectoren en –thema’s. Samen met de vakgroep stel je een breed gedragen sectorvisie op. Een visie die leidend is voor (communicatie over) keuzes in de dagelijkse praktijk. Als bestuurder van de vakgroep Paardenhouderij ben je onderdeel van dit proces.
Man of vrouw, jong of oud: uiteindelijk gaat het om je deskundigheid en inzet voor de sector.

Functie-eisen:

  • Heeft aantoonbaar bestuurlijke ervaring
  • Kent de huidige en toekomstige vraagstukken van de paardenhouderij sector en weet wat bij leden leeft
  • Heeft zicht op politieke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in de paardenhouderij en de land- en tuinbouw in het algemeen
  • Actief ondernemer in de sector met draagvlak bij de achterban
  • Kan van ‘buiten naar binnen’-denken en bijdragen aan een visie en strategie voor de sector
  • Communicatieve vaardigheden en het vermogen om de sector in- en extern te verbinden
  • Is in staat om ook in internationaal verband te opereren

Competenties:

  • Samenwerken
  • Analytisch vermogen
  • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Reageren:
Herken jij jezelf in dit profiel, reageer dan voor 1 okotober 2020. Je kunt een e-mail met CV sturen aan Gineke van Don, directiesecretaris, gvdon@lto.nl. Voor meer informatie over de inhoud en procedure kun je contact opnemen met Thijs Cuijpers, directeur beleid van LTO Nederland (06-83523989).


Bron: LTO Paardenhouderij