Arie de Groot

Van een melkveebedrijf naar een vijf sterren pensionstal

Door veranderende regels is het voor sommige bedrijven niet meer interessant om het bedrijf voort te zetten op de oude koers. Hierdoor informeren steeds meer agrarische ondernemers naar een overstap naar een paardenhouderij. Wij spraken met LTO-lid Hubert Scheepers die zijn melkveehouderij ombouwde naar een paardenbedrijf .

Van oudsher hebben we altijd al paarden voor de hobby erbij gehad naast het melkveebedrijf”, begint Hubert Scheepers zijn verhaal. “Twintig jaar geleden zijn we vanwege het melkquotum al begonnen met het professioneel maken van de paardentak en zijn we een kleinschalige pensionstal begonnen met een kleine binnenbak. We zouden wel kijken hoe dat zou gaan lopen, maar dat deed het vanaf dag één al meteen.”

Lees hier zijn hele verhaal inclusief tips voor ondernemers die ook de overstap overwegen.