Zonder RIE niet verzekerd bij bedrijfsongevallen

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar kan vaak grote gevolgen hebben als je bedrijf niet voldoet aan de wettelijke verplichtingen. In dit artikel geven we antwoord op de vraag hoe je het risico op ongelukken kunt verkleinen en je je als ondernemer zo goed mogelijk kunt indekken.

Risico-inventarisatie en -evaluatie
Wanneer je als bedrijf personeel, stagiaires, meewerkende gezinsleden of zelfstandigen rond hebt lopen is het vanuit de Arbowet verplicht om over een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) te beschikken. Voor de paardenhouderijen in Nederland is een branchespecifieke RIE ontwikkeld door Stigas in samenwerking met onder andere LTO Nederland, waarin de arbeidsomstandigheden en veiligheid op het bedrijf in kaart worden gebracht. Deze RIE draagt niet alleen bij aan de veiligheid en gezondheid van jou, je medewerkers en bezoekers, maar zorgt er ook voor dat je voldoet aan wettelijke verplichtingen.

Zonder RIE, niet verzekerd
Natuurlijk begrijpen we als LTO heel goed dat er al zo veel is om rekening mee te houden bij het runnen van een paardenhouderij, waardoor het verdiepen in een RIE wordt gezien als zware kost en vooruit wordt verschoven. Gaat er echter wel iets mis en is de juiste documentatie niet aanwezig dan kan dit niet alleen een boete opleveren, maar ook de nodige schadeclaims die niet gedekt worden door de verzekering. Ja, je leest het goed. Als je niet in het bezit bent van een RIE ben je niet verzekerd tijdens een bedrijfsongeval en dat kan behoorlijk in de papieren en financiën lopen als je pech hebt. Dit moet je natuurlijk te allen tijde willen voorkomen, maar omdat uit recent onderzoek blijkt dat dit bij veel paardenhouderijen niet op orde is, gaat het ministerie hier nog strenger op controleren. Er zullen direct boetes volgen en er worden geen waarschuwing meer afgegeven wanneer een bedrijf niet in het bezit is van een RIE.

Heeft mijn bedrijf een geldige RIE?
De wet schrijft niet voor hoe oud een RIE mag zijn, maar wel dat een bedrijf een actuele RIE moet hebben. Wanneer wijzigingen zijn geweest op het bedrijf zoals een verbouwing, nieuwbouw of aanschaf van machines is het dus nodig om de RIE bij te werken. Vuistregel is dat een RIE minstens eenmaal per 4 jaar geactualiseerd wordt. Indien de RIE niet geldig is bij een controle volgt een boete en volstaat deze niet bij een bedrijfsongeval. Voor een bedrijf tot 25 medewerkers is het niet verplicht om een opgestelde RIE te laten toetsen door middel van een bedrijfsbezoek. Al geven collega-ondernemers aan de begeleiding met een bedrijfsbezoek als zeer zinvol te ervaren, omdat ze daarbij zekerheid krijgen dat de RIE op de juiste manier is toegepast op het bedrijf.

Hoe moet ik een RIE aanvragen?
Op de website van Stigas (link invoegen https://paardenhouderij.mijnstigas.nl/site/nl) kun je je aanmelden en ontvang je een inlogcode. Voor bedrijven die zijn aangesloten bij Colland of Stigas is dit gratis. Paardenhouderijen die niet bij Stigas zijn aangesloten kunnen een Zelfstandigenpakket afsluiten.

Wat kost een RIE?

Zelfstandigenpakket Basis (inlogcode zonder bedrijfsbezoek)
LTO-leden die zijn aangesloten bij Stigas of Colland: GRATIS
LTO-leden: € 42,- per jaar
Niet-leden: € 51,- per jaar

Zelfstandigenpakket Uitgebreid (inclusief ondersteuning bij het invullen van de RIE door Stigas adviseur op jouw bedrijf)
LTO-leden: € 116,- per jaar
Niet-leden: € 145,- per jaar

Meer weten?
Voor inhoudelijke vragen over de RIE kunt je contact opnemen met Kees van Schanke, Stigas sector specialist paardenhouderij, 06 -20 14 07 90.

 

Bron: LTO Nederland