PaardenNET

PaardenNET streeft naar optimale samenwerking met alle partijen in de sector. De belangrijkste elementen van PaardenNET zijn: 

  • Elkaar vinden en zelf gevonden worden.
  • Elkaar ontmoeten.
  • Gebruik maken van nieuwe werkvormen. 
  • Kennis uitwisselen.
  • Samenwerken in studiegroepen en NETwerken.
  • Begeleiding krijgen door NETmentoren.
  • Informatie en kennis van anderen gebruiken die op PaardenNET slim is samengebracht en ontsloten.
  • Samenwerken met andere partijen (Overheid, bedrijfsleven, onderwijs, etc.).

Lees meer op de site van PaardenNET