Bart Gussinklo

Actuele situatie en inzet LTO rond vogelgriep

Op 28 maart heeft LTO/NOP bij het ministerie van EZ weer bestuurlijk overleg gevoerd over de vogelgriep situatie. Daarbij is door EZ meegedeeld dat de ophokplicht nog wordt gehandhaafd. Daarnaast mogen per 6 april a.s. eieren van jonge koppels vrije uitloophennen niet meer als vrije uitloop eieren (met een ‘1’) gestempeld worden.

AI-situatie Nederland - ophokplicht
De deskundigencommissie die de Staatssecretaris daarover adviseert heeft geconcludeerd dat de situatie rond AI in Europa nog steeds onrustig is en het niet verstandig is om de ophokplicht op te heffen. Zo is vorige week in Nederland vogelgriep vastgesteld bij hobbydieren in Woerdense Verlaat (Zuid Holland) en De Wijk (Drenthe) en zijn er recent besmettingen bij pluimveebedrijven in Duitsland en wilde vogels in België vastgesteld. Over circa 2 weken komt de deskundigencommissie weer bijeen.

Vrije uitloop eieren van koppels jonge hennen
Per 6 april a.s. mogen eieren van jonge koppels vrije uitloophennen niet meer als vrije uitloop eieren (met een ‘1’)  gestempeld worden. De Europese Commissie heeft het ministerie van EZ er op gewezen dat de Nederlandse interpretatie op dat punt onjuist is en niet langer gehanteerd mag worden. Eieren van jonge koppels zijn dan direct ‘scharreleieren’ (stempelen met een ‘2’). Tot dusver konden eieren van jonge hennen opgezet op een vrije uitloop bedrijf tot een leeftijd van 33 weken wel als vrije uitloop eieren worden verhandeld. LTO/NOP is teleurgesteld dat onze interpretatie nu alsnog overboord wordt gezet en de schade voor de vrije uitloopsector daarmee nog groter wordt.

Compensatieregeling
Zoals eerder aangegeven is de inzet van LTO/NOP om een compensatieregeling te realiseren voor de vrije uitloopbedrijven. Momenteel wordt gewerkt aan een verdere onderbouwing van de marktverstoring/geleden schade door de vrije uitloopsector ten gevolge van de afzet van die eieren als scharreleieren.

Discussie 12-weken termijn
Op verschillende vlakken wordt gesproken over een oplossing van de 12-weken problematiek voor de wat langere termijn, d.w.z. komend najaar. Daarvoor is aanpassing van Europese regelgeving nodig. Vanuit LTO/NOP overleggen we met collega pluimveeorganisaties onder andere via COPA/COGECA en we hebben voorstellen gedaan richting ministerie van EZ. Het ministerie spreekt daarover in Brussel met andere Lidstaten. Verschillende landen/partijen willen een compensatie in de vorm van verdere welzijnsmaatregelen ingeval kippen langer dan 12 weken worden opgehokt. Daarbij valt te denken aan een koude scharrelruimte (‘Wintergarten’). Dat levert bij andere landen echter ook weerstand op. Al met al is er de komende maanden forse inzet nodig om voor het volgend seizoen tot een oplossing te komen.