Pluimvee

Maatregelen tegen verspreiding vogelgriep versoepeld

Het ministerie ven Economische Zaken heeft een aantal landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep versoepeld. Het gaat om een aanpassing van het bezoekverbod en het verplicht klinisch onderzoek bij vervoer van pluimvee. De overige landelijke maatregelen tegen de vogelgriep, zoals de ophok- en afschermplicht, blijven van kracht.

Hoewel er in Nederland geen nieuwe besmettingen zijn bijgekomen is de situatie in Europa nog steeds niet rustig. De Deskundigencommissie komt daarom tot het advies om de ophokplicht nog te handhaven. LTO Nederland respecteert dit advies.

Uit de risicobeoordelingen van de Deskundigencommissie blijkt dat met name het verspreidingsrisico tussen bedrijven is gedaald. Daarom is het bezoekverbod versoepeld. Bij commerciële pluimveebedrijven is bezoek alleen mogelijk als wordt voldaan aan het bestaande hygiëneprotocolbezoekerspluimveebedrijven, dat ongewijzigd van kracht blijft. Het komt erop neer dat stalbezoek vanaf heden is toegestaan, mits het principe van “schoon erin en schoon eruit” wordt toegepast. 

Klinisch onderzoek
Daarnaast komt er een einde aan het verplichte klinisch onderzoek voor het vervoer van pluimvee naar een pluimveebedrijf. Ook het klinisch onderzoek van eenden en kalkoenen die bij een slachthuis worden aangeboden, is niet langer verplicht.