Pluimvee

LTO Nederland: einde ophokplicht vanuit deskundigheid besloten

Staatssecretaris Van Dam heeft bijna alle landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep, waaronder de ophokplicht, ingetrokken. Het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels is volgens de Deskundigencommissie dusdanig afgenomen dat de maatregelen niet langer noodzakelijk zijn. Voorzitter Vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP Eric Hubers hierover: ”Het is moeilijk in te schatten wanneer het echt veilig is. We hebben echter zeker het idee dat er met deskundigheid naar de risico’s gekeken is en op grond daarvan is geconcludeerd dat het weer verantwoord is om kippen naar buiten te doen.”

Situatie

De laatste uitbraak van vogelgriep in Nederland was op 23 maart bij een hobbyhouder. De laatste uitbraak bij een commercieel pluimveebedrijf was op 25 december 2016. Ook dateert de laatst gevonden  besmette wilde watervogel van 15 maart. Verder is er een afname van vogelgriep te zien in de ons omringende landen zoals Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en België. Op basis van een nieuwe risico-inschatting van de Deskundigencommissie is daarom besloten dat bijna alle landelijke maatregelen kunnen worden ingetrokken.

Van de landelijke maatregelen blijven alleen de hygiënemaatregelen om de stal en het erf te mogen betreden voorlopig nog in stand. Alle overige maatregelen, zoals het verplichte één-op-één vervoer van of naar eenden- en kalkoenenbedrijven, worden ook ingetrokken.

Toekomst

De komende tijd wordt in Brussel de discussie verder gevoerd om voor de toekomst een betere oplossing te zoeken voor de 12-weken termijn voor vrije uitloop eieren. We zijn daar als LTO/NOP nauw bij betrokken. Duidelijk is dat het op Europees niveau een lastige discussie is. Daarnaast blijft LTO/NOP de komende tijd inzetten op een compensatieregeling voor de vrije uitloop kippenhouders. Overleg met het ministerie en andere betrokken partijen is gaande.