Pluimvee

Vervoersverbod Biddinghuizen ingetrokken

Het Ministerie van LNV heft vannacht om 0.00 uur het BT-gebied rondom het besmette bedrijf in Biddinghuizen opgeheven. Op dit bedrijf werd op 8 december j.l. vogelgriep vastgesteld. Daarmee vervallen de maatregelen die voor dit gebied waren ingesteld. Van kracht blijven de landelijke maatregelen, zoals ophokplicht, het bezoekersverbod inclusief het gebruik van hygiƫneprotocollen en het tentoonstellingsverbod omdat de dreiging van vogelgriep onverminderd hoog is.

De volgende landelijke maatregelen worden versoepeld:

  • Het verplichte klinisch onderzoek voorafgaand aan het vervoer van pluimvee naar een pluimveebedrijf vervalt.

  • Het klinisch onderzoek van eenden en kalkoenen die bij een slachthuis worden aangeboden, is niet langer verplicht.

  • Het verplichte één-op-één vervoer van pluimvee tussen commerciële pluimveebedrijven wordt ingetrokken. Dit geldt ook voor het één-op-één vervoer van eenden en kalkoenen naar het slachthuis en voor het vervoer van andere risicoproducten van of naar eenden- en kalkoenenbedrijven.

Het gaat om artikel 7,8 en 9 uit de Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2017.

De overige maatregelen, waaronder de ophok-en afschermplicht, het bezoekverbod inclusief het gebruik van hygiëneprotocollen en het tentoonstellingsverbod, blijven bestaan.

 

Het 10-kilometergebied rondom het besmette bedrijf in Biddinghuizen wordt op 9 januari om 0.00 uur ingetrokken. Dit betekent dat in dit gebied naast de landelijke maatregelen geen specifieke maatregelen meer gelden.

 

Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/01/08/vervoersverbod-biddinghuizen-ingetrokken