kippen

Geen verdere besmettingen uit screeningsresultaten 3km-gebied

Uit de screeningsresultaten van de bedrijven in het 3km0gebied in Oldekerk blijkt dat er geen verdere besmettingen zijn van het hoogpathogene H5-virus.  In goed overleg heeft het Ministerie van LNV gisteren een wijziging gepubliceerd van de Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Oldekerk 2018. Daarin is mogelijk gemaakt dat via een corridor de slachterij in Kornhorn weer kan gaan slachten. Ook voor de afvoer van consumptie eieren van pluimveebedrijven in het 10 km gebied zijn vanavond pakstations aangewezen.

Tot slot, vervoer van pluimveemest of mest van bedrijven die naast commercieel gehouden pluimvee ook andere diersoorten houden is verboden.

Klik hier om de regeling te lezen.