Vogelgriep in Duitsland

BT-gebied Oldekerk opgeheven

Met ingang van 28 maart is het Beschermings- en toezicht gebied (BT) rondom Oldekerk opgeheven.

Het gebied was ingesteld vanwege vogelgriep. De betreffende regeling is gepubliceerd en hier te vinden.

In dezelfde regeling is tevens de wijziging opgenomen dat de ophokplicht deels is opgeheven. Daarover zijn pluimveehouders eerder geïnformeerd. De gebiedsindeling staat beschreven in de regeling en is visueel gemaakt in dit kaartje. Rondom de het gedeeltelijk opheffen van de ophokplicht is ook een Duitstalig  persbericht door LNV gepubliceerd. Deze is hier te vinden.  Op de AVINED website is informatie te vinden rondom regels voor stempelen van vrije uitloopeieren middels een stroomschema en de verzonden IKB nieuwsbrief. Wanneer zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen, kan op basis van EU regelgeving het BT-gebied rondom Kamperveen opgeheven worden vanaf 13 april.