Cursus Leghennenhouderij

Op 23 mei gaat de eerste module van de Cursus Leghennenhouderij van start. Deze cursus wordt in samenwerking met LTO/NOP en Agrivaknet georganiseerd door Dineke Rietveld. De cursus is speciaal ontwikkeld voor (aankomend) pluimveehouders en bedrijfsleiders van legbedrijven die geen specifieke pluimveeopleiding hebben gevolgd.

We zien steeds meer dat ‘echte pluimveemensen’ schaars worden en medewerkers -waaronder bedrijfsleiders- van buiten de sector worden aangetrokken. Zo zien we bedrijfsleiders uit andere dierhouderijtakken of met een bedrijfskundige achtergrond. Zij missen vaak een stevige vaktechnische basis. In nagenoeg alle gevallen hebben deze pluimveehouders of bedrijfsleiders al een diploma op zak. Voor hen is het geen optie om opnieuw voor jaren de schoolbanken in te gaan. Toch realiseren deze zogenaamde zij-instromers zich dat vakmanschap bepalend is voor het behalen van goede resultaten. Een vaktechnische cursus biedt de mogelijkheid om in korte tijd specifieke vakkennis op te doen. Daarnaast is het een mooie gelegenheid om met collega’s en experts ervaringen uit te wisselen en ideeën te toetsen.

Deze 4-daagse cursus is bedoeld om een stevige technische basis te leggen op vier belangrijke thema’s

  • Je leert afwijkingen in de koppel vroegtijdig signaleren.
  • Je krijgt handvatten om effectief in te kunnen grijpen bij (dreigende) problemen.
  • Je wordt een betere (kritischere) gesprekspartner voor je adviseur, doordat je je kennis vergroot.

Op donderdag 23 mei a.s. gaat de eerste module ‘Gezonde kippen’ van de leghennencursus van start. Klik HIER voor meer informatie over de cursus.

Voor bedrijfsleiders in loondienst volgens de cao Dierhouderij, kan de werkgever veelal subsidie aanvragen bij Colland Arbeidsmarkt.


Bron: LTO Nederland