Bart Gussinklo 9

10 juli uitspraak rechtszaak tegen NVWA over fipronil

Op 10 juli doet de Rechtbank Den Haag uitspraak in de rechtszaak van LTO Nederland en 124 pluimveehouders tegen de NVWA vanwege het handelen van de toezichthouder rondom de fipronilcrisis.

Bij de zitting op 15 april betoogden de organisaties mede namens de NVP dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld door niet in actie te komen terwijl men wist dat dit wél moest. De NVWA was immers op de hoogte van het gebruik van fipronil door Chickfriend, maar heeft de sector niet de kans gegeven zich daartegen te wapenen. Dit had tot gevolg dat honderden miljoenen eieren werden vernietigd en miljoenen kippen werden geruimd. De schade voor alle betrokkenen was en is enorm.

De uitspraak is openbaar en kan dus worden bijgewoond door pluimveehouders, pers en andere geïnteresseerden.

  • Datum en tijd: 10 juli om 10:00 uur
  • Adres: Rechtbank Den Haag, Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

Meer informatie: LTO-leden kunnen contact opnemen met Eric Hubers, voorzitter Pluimveehouderij LTO Nederland of de regionale informatielijnen.