Hoogpathogene vogelgriep Polen

In Polen zijn inmiddels tien uitbraken van HPAI H5N8 bevestigd.

Acht uitbraken waren in het oosten van Polen (provincie Lublin). Dit betroffen vijf kalkoenbedrijven, een bedrijf met parelhoenders en twee kleinschalige bedrijven met meerdere soorten pluimvee. 

In dit gebied is ook een wilde vogel met H5N8 gevonden. Er is één uitbraak in het westen van Polen (provincie Wielkopolska) geweest. Dit betrof een leghennenbedrijf. In het noordwesten van Polen is één bedrijf met 22.000 kalkoenen getroffen. Dit bedrijf is gevestigd in de regio Mysliborski, vlakbij de Duitse grens.

Vrijdag werd ook bekend dat er een H5N8-uitbraak op een kleinschalig pluimveebedrijf in het zuidwesten van Slowakije is geweest.

In het noordwesten van Hongarije is ook een bedrijf getroffen door het vogelgriepvirus type H5N8. Het betreft de regio Komarom-Eszetgom. Het is een bedrijf met 52.000 dieren, waarschijnlijk kalkoenen.

Een tweede reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen voor gevogelte of broedeieren die uit Polen terugkomen, is door de overheid verplicht gesteld. Lijsten met erkende reiniging- en ontsmettingsplaatsen voor (pluimvee)transportmiddelen vindt u hier.

Wees zorgvuldig in de contacten met deze landen en neem de hygiënemaatregelen goed in acht. Let op reiniging en ontsmetting van (terugkerende) transportwagens en bijvoorbeeld eiertrays. En wees ervan bewust dat er een extra risico is aan het in Polen laten slachten van uitgelegde hennen. Als er voldoende slachtcapaciteit in de regio (Nederland/België) is, adviseert AVINED om de hennen niet in Polen te slachten.

Bron: LTO Pluimveehouderij