Pluimvee

Schouten verlengt ophokplicht pluimvee

Landbouwminister Carola Schouten verlengt de ophokplicht voor pluimvee bij commerciële bedrijven. Dat heeft zij de Tweede Kamer in een brief laten weten.

De ophokplicht is sinds 12 februari van kracht. Die werd ingevoerd vanwege de uitbraak van de hoogpathogene vogelgriepvariant H5N8 in Midden- en Oost-Europa en later ook in Duitsland. Op 6 maart beoordeelde de deskundigengroep dierziekten de situatie. Deze kwam tot het oordeel dat de kans op insleep in Nederland kleiner is dan vier weken geleden.

Op dat moment waren er geen uitbraken meer gevonden in de buurt van Nederland. Er waren ook geen besmette wilde vogels gevonden bij de wildevogelmonitoring. En volgens de deskundigen trekken de wilde watervogels nu weer weg uit Nederland, terug naar de broedgebieden.

Nieuwe vogelgriepbesmettingen
Maar na recente uitbraken in Duitsland verlengt de minister de maatregel nu toch. Op 13 maart is een nieuw besmet hobbybedrijf in de buurt van Leipzig in Oost-Duitsland gevonden. Op 21 maart is een besmetting gevonden bij een kalkoenenbedrijf in het noorden van Duitsland, dicht bij de grens met Groningen.

Bron: Nieuwe Oogst