Vroegtijdig vogelgriep opsporen? Help mee, vul enquête in!

De afgelopen jaren is de pluimveesector regelmatig opgeschrikt door een vogelgriepuitbraak. Om zo snel mogelijk een vogelgriepbesmetting op te sporen, kunnen voerwegers en drinkwatermeters hulp bieden. Zo kan namelijk vroegtijdig afwijkend voer- en waterverbruik gesignaleerd worden. Een daling in voeropname is namelijk één van de wettelijke meldcriteria, die kunnen wijzen op vogelgriep. Maakt u als pluimveehouder gebruik van voerwegers en drinkwatermeters? Waarom wel en waarom niet?

Pluimveehouders wordt gevraagd deze anonieme enquête -die 10 tot 15 minuten tijd in beslag neemt- in te vullen.

Start de enquête

De resultaten van de enquête kunnen de sector helpen. Zo kunnen we mogelijk sneller vogelgriepbesmettingen, of een andere dierziekte, vroegtijdig opsporen. Wilt u de resultaten ontvangen? Dat kan. Laat dan aan het einde van de enquête uw e-mailadres achter.

Deze enquête is één van de aanbevelingen van de Roadmap Strategische aanpak vogelgriep, waaraan vanuit de sector via AVINED ook door de LTO/NOP vakgroep Pluimveehouderij is meegewerkt. De aanbevelingen in de Roadmap hebben tot doel om de risico’s op uitbraken van hoog pathogene vogelgriep te verkleinen.

AVINED en vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP


Bron: LTO Pluimveehouderij