Bart Gussinklo

LTO benoemt nieuwe voorzitter vakgroep Pluimveehouderij

Het bestuur van LTO Nederland heeft Kees de Jong benoemd als nieuwe voorzitter van de vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP. Hij volgt daarmee de huidige voorzitter Eric Hubers op. De Jong treedt 1 januari 2021 aan als voorzitter en is voor een termijn van drie jaar benoemd.

Kees de Jong (54 jaar) was tot in 2016 legpluimveehouder in Waddinxveen waar hij vanaf zijn 17e meedraaide in het ouderlijk bedrijf. In 1989 trouwde hij en nam in maatschap met zijn vrouw het ouderlijk bedrijf over. In de loop der jaren werd het scharrelkippen bedrijf uitgebreid naar 60.000 dieren met huisverkoop van eieren ernaast. Een brand die in 2016 het gehele bedrijf trof deed De Jong in 2018 besluiten het pluimveebedrijf in Waddinxveen te stoppen.

Schat aan ervaring
Naast zijn eigen bedrijf is De Jong altijd actief geweest in diverse besturen en organisaties in en buiten de agrarische sector. In het begin bij de afdeling van de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP) in Zuid-Holland, de kring scharrelkippenhouders en de IKB commissie. Ook was hij lid van de regionale NOP Kring West-Nederland en de landelijke Kring Leghennenhouders, en had hij zitting in het hoofdbestuur van de NOP tot 2006. In de periode van 2007 tot 2018 was hij betrokken bij de lokale politiek waarvan 8 jaar als wethouder van de gemeente Waddinxveen.

Positieve aandacht en verdienmodel
De Jong licht toe: “Ik kijk er naar uit om me als voorzitter in te zetten voor de toekomst van de pluimveehouderij in de volle breedte. Ik zie het als een uitdaging om positieve aandacht te genereren voor wat we doen als pluimveehouders. De pluimveesector produceert met het gezicht naar de maatschappij en heeft oog voor wensen van consumenten. We kunnen en willen meebewegen met de veranderende marktvraag.”
“Speerpunt moet daarbij zijn dat er voor de pluimveehouder een goed verdienmodel is bij een andere marktvraag. Dat is immers de onmisbare basis voor een gezond voortbestaan van je bedrijf. Zonder verdienmodel geen verduurzaming.”

Afscheid Eric Hubers
Eric Hubers is sinds 1 juli 2012 voorzitter van de vakgroep Pluimveehouderij. Hij heeft een aantal roerige jaren achter de rug, waarin vogelgriep een rode draad is geweest. Zowel tijdens de crises als daarbuiten met het opstellen en uitwerken van de Roadmap voor een structurele aanpak van de risico’s op vogelgriep. Hij zette zit de afgelopen 9 jaar dagelijks in voor het wel en wee van pluimveehouders. Van Eric Hubers zal op een geschikt moment op gepaste wijze afscheid worden genomen.

 

Bron: LTO Pluimveehouderij