Bart Gussinklo

Hoger beroep in fipronilzaak op 7 december

Op 7 december behandelt het gerechtshof het hoger beroep van LTO Nederland/NOP tegen de Staat, in de zaak over de fipronilcrisis in de Nederlandse pluimveesector. De sector vindt dat de toezichthouder NVWA onrechtmatig heeft gehandeld door maandenlang te zwijgen over het illegale gebruik van fipronil.

In de zomer van 2017 werd Nederland opgeschrikt door de fipronilcrisis. Honderden miljoenen eieren werden vernietigd, kippen werden geruimd en bedrijven werden geblokkeerd door de NVWA. De pluimveesector heeft toen tientallen miljoenen euro’s aan schade opgelopen.

In juli 2019 oordeelde de rechtbank dat de NVWA geen waarschuwingsplicht had, en dat het niet onrechtmatig was dat de NVWA Chickfriend zonder de sector te waarschuwen hun gang liet gaan tot zo’n driekwart jaar na de eerste signalen. De NVWA wist als toezichthouder al in november 2016 van de fraude met fipronil door Chickfriend. Chickfriend mengde fipronil illegaal door een schoonmaakmiddel heen, zonder dat de getroffen pluimveehouders daarvan op de hoogte waren.

In oktober 2019 hebben 111 pluimveehouders en de vakgroep Pluimveehouderij van LTO Nederland/NOP, ondersteund door de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders hoger beroep aangespannen. De partijen zijn het niet eens met de eerste uitspraak van de rechtbank, en hebben grote vraagtekens bij delen van de onderbouwing daarvan.

Hoewel de lat voor onrechtmatig handelen door de Staat hoog ligt zijn de pluimveehouders van mening dat die grens in deze zaak ver is overschreden. De onafhankelijke Commissie Sorgdrager, die onderzoek deed naar de crisis en de borging van voedselveiligheid, constateerde eerder dat de NVWA niet adequaat had gereageerd op de signalen over het gebruik van fipronil.

De zaak is op maandag 7 december vanaf 9.30 uur via een livestream op www.rechtspraak.nl te volgen.

 

Bron: LTO Nederland