Pilot letsel vleeskuikens binnenkort van start

Binnenkort start AVINED met een inventariserend onderzoek naar letsel bij vleeskuikens, mede op verzoek van LTO/NOP en in samenwerking met andere brancheorganisaties.

Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen over welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van letsel. De hoofdfactoren die worden onderzocht zijn vangmoment (dag versus nacht vangen) en houderijsysteem (regulier versus traag groeiende kuikens). Er worden gegevens verzameld door middel van vragenlijsten aan pluimveehouders, vangploegen, transporteurs en slachterijen. Deze informatie wordt gekoppeld aan koppel- en slachtgegevens. Hierdoor wordt meer inzicht verkregen, zodat gezamenlijk gewerkt kan worden aan verbeteringen. Dit komt de vleeskwaliteit, het dierwelzijn en het imago van de pluimveevleessector ten goede.

Als vleeskuikenhouder wordt u binnenkort mogelijk door een medewerker van AVINED benaderd om deel te nemen aan de pilot. Daarbij worden een aantal vragen gesteld en uitleg gegeven over de pilot. LTO/NOP roept vleeskuikenhouders op om hieraan mee te werken.


Bron: LTO Pluimveehouderij