1. NOP 2.0-richtprijs eieren

  Sinds jaren is de NOP-richtprijs een belangrijke richtinggevende notering voor de afzet van consumptie-eieren. Per 1 april 2016 is de NOP-richtprijs voor scharreleieren vernieuwd, waarna per 1 april 2017 definitief is overgegaan naar de richtprijs NOP 2.0.

 2. Met Toekomstvisie naar een vitale sector in 2025

  In 2016 hebben de vakgroep Pluimveehouderij van LTO Nederland/NOP en de NVP samen een toekomstvisie opgesteld. De belangrijkste reden hiervoor was dat aan de sector regelmatig gevraagd werd haar gewenste toekomstbeeld te schetsen. En hoewel we dat over het algemeen prima kunnen, stond het nog niet ...

 3. Nieuwe prijsnotering voor afzet consumptie-ei

  Sinds jaren is de NOP-richtprijs een belangrijke richtinggevende notering voor de afzet van consumptie-eieren. Sinds 1 april 2016 is er een nieuwe notering voor scharreleieren: de richtprijs NOP 2.0.

 4. Vogelgriep Inzet op schadebeperking

  Na de uitbraak in 2014 is Nederland sinds oktober 2016 getroffen door een uitbraak van Vogelgriep. Nadat staatssecretaris Martijn van Dam, besloot tot een algehele ophokplicht, heeft LTO Nederland zich sectorbreed ingezet om de gevolgen te beperken.

 5. Koers voor een vitale pluimveehouderij in 2025

  Eric Hubers en Hennie de Haan hebben op 25 oktober 2016 als voorzitters van de Vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP en de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouderij (NVP) de ‘Koers voor een vitale pluimveehouderij in 2025’ overhandigd aan Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken. In ...

 6. Beleidsdraaiboek vogelgriep aangepast

  Naar aanleiding van de evaluatie van de Vogelgriepuitbraak in november 2014 heeft Staatssecretaris Van Dam besloten om het beleidsdraaiboek Vogelgriep van het ministerie van EZ aan te passen. In het beleidsdraaiboek staat de wijze van aanpak en maatregelen bij een uitbraak van Aviaire Influenza ...

 7. Bij crisis wil lid snel en duidelijk informatie

  Met het opheffen van de ophokplicht zijn de laatste maatregelen rondom de vogelgriep ingetrokken. Tijd voor een terugblik op de inzet van LTO Noord op dit dossier.

 8. Aviaire Influenza

  De pluimveesector heeft een evaluatie opgesteld van de AI-uitbraken eind 2014. Die is ingebracht in de evaluatie die de overheid heeft laten uitvoeren.

 9. Minder lasten voor vleeskuikenhouders

  Sinds het najaar van 2016 is de tijd die vleeskuikenhouders kwijt zijn aan de RVO-administratie, flink afgenomen. Tot die tijd waren zij verplicht om gegevens van een koppel vleeskuikens in te voeren in het systeem van RVO én koppelgegevens te melden in het I&R-systeem van Avined.

 10. Dubbele DGF-heffing pluimveehouders van de baan

  De oproep van de vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP aan pluimveehouders tot het indienen van bezwaarschriften tegen een dubbele heffing voor het diergezondheidsfonds (DGF) heeft succes gehad. Staatssecretaris Van Dam liet in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Jaco Geurts namelijk weten dat de ...