Beleidsdraaiboek vogelgriep aangepast

Naar aanleiding van de evaluatie van de Vogelgriepuitbraak in november 2014 heeft Staatssecretaris Van Dam besloten om het beleidsdraaiboek Vogelgriep van het ministerie van EZ aan te passen. In het beleidsdraaiboek staat de wijze van aanpak en maatregelen bij een uitbraak van Aviaire Influenza beschreven. De aanpassingen hebben betrekking op de standstill, transport van eendagskuikens en hobbypluimvee. De vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP heeft zich hard gemaakt voor deze aanpassing.

De standstill zal alleen nog gaan gelden voor transporten voor professioneel gehouden vogels en risicovolle transporten. De standstill gaat in voor een maximale termijn van 3 dagen. Indien eerder opheffen verantwoord is zal dat gebeuren. 

Na afloop van de standstill worden transporten van pluimvee voor afvoer naar een slachterij, na een gunstige testuitslag, mogelijk worden, evenals vervoeren van kleine aantallen hobbyvogels en het één op één transport van eendagskuikens. Voor andere maatregelen is een verdere uitwerking nodig zoals bij transport van producten die zelf geen risico vormen, zoals melk en veevoer.

De sector moet nog stappen zetten om hygiëneprotocollen te ontwikkelen en implementeren. Goede hygiëne tijdens transport is te allen tijde belangrijk. Voor het transport van mest moeten nog nadere afspraken gemaakt worden, waarbij de eindbestemming van de mest (al dan niet verwerking) ook een belangrijke rol speelt.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.