Ans Overmars en Frits Mandersloot

Bij crisis wil lid snel en duidelijk informatie

Met het opheffen van de ophokplicht zijn de laatste maatregelen rondom de vogelgriep ingetrokken. Tijd voor een terugblik op de inzet van LTO Noord op dit dossier.

Vanaf het bekend worden van de eerste uitbraak in Hekendorp, op zondag 16 november 2014, richt LTO Noord zich op twee sporen. Dat is enerzijds het zo optimaal mogelijk informeren van de leden. ‘Aan de andere kant houden we zo veel mogelijk onze oren en ogen open om te horen waar leden tegenaan lopen, zodat we dat kunnen doorgeven aan het ministerie van Economische Zaken’, vertelt Frits Mandersloot, coördinator Dierlijke Sectoren bij LTO Noord en LTO Nederland.

Informatiecentrum LTO Noord
De signalen over onduidelijke richtlijnen of knelgevallen komen binnen via bestuurders van de vakgroep Pluimveehouderij en via het Informatiecentrum van LTO Noord in Zwolle. ‘We hebben bijna vierhonderd ledencontacten gehad’, zegt coördinator Ans Overmars van het Informatiecentrum. ‘Ik ben ervan overtuigd dat dat er meer zouden zijn als wij de informatievoorziening niet zo goed voor elkaar hadden.’
Leden met pluimvee werden met digitale nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de vogelgriep. De eerste nieuwsbrief kwam op maandag, wat Evert-Jan Versteeg betreft een dag te laat. ‘Later ging dat beter’, zegt de pluimveehouder en penningmeester bij LTO Noord Barneveld. In zijn regio werd preventief een eendenmesterij geruimd.
 
Emotie en extra spanning
Het zo snel mogelijk communiceren als er wat is besproken, vindt Versteeg een algemeen aandachtspunt voor LTO Noord. ‘Nu zat er veel emotie en extra spanning bij de mensen. Dan is het goed om kort en duidelijk een ‘alert’ weg te doen. Ik merk dat leden dat plezierig vinden.’
Tijdens de tweede standstill ontstonden er steeds meer vragen en problemen. Versteeg schakelde snel tussen het crisisteam en zijn leden. ‘LTO Noord gaf vrij snel antwoord. Er is niets beroerders dan vaagheid. Ook al past een antwoord jou niet, je hebt in elk geval duidelijkheid. Daar kan LTO Noord veel in betekenen.’
 
Draaiboek
Bij de uitbraak van een dierziekte gaat er altijd een telefoontje vanuit het ministerie naar LTO. Nu kreeg voorzitter Eric Hubers van de vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP het als eerste te horen. ‘Daarna wordt er zo snel mogelijk een crisisteam opgericht’, aldus Mandersloot.
Dat is stap 1 in het ‘draaiboek aanpak dierziektes’. De laatste keer dat dit werd gebruikt, was tijdens de Q-koortsuitbraken in 2007 en 2008. Daarna nog een keer bij een oefening. ‘Het gebruik en de impact van sociale media stonden er bijvoorbeeld nog niet in.’

Kant van de ondernemers
Het bestrijden van dierziektes en het nemen van maatregelen is een wettelijke taak van de overheid. ‘Onze bestuurders hebben ingezet op het voorkomen van verdere verspreiding van de vogelgriep en het beperken van de schade’, stelt Mandersloot.
‘Daarnaast waren ze kritisch op het van kracht blijven van maatregelen in verhouding tot het risico dat je loopt. Dan is het belangrijk om als LTO een goede ingang bij het ministerie te hebben, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau, om de kant van de ondernemers voor het voetlicht te kunnen brengen.’
Naast Hekendorp in Utrecht werd de vogelgriep vastgesteld in Ter Aar en Zoeterwoude in Zuid-Holland en Kamperveen in Overijssel. Bij de laatste locatie kwam de uitbraak dichtbij voor Anton Grotentraast uit Wesepe. De pluimveehouder vindt dat hij goed op de hoogte is gehouden door LTO Noord.
 
Uitleg over voorzorgsmaatregelen
‘Dan hoorde je wat op de radio en vroeg je je af: ‘Hoe zit het dan precies?’ Dan kwam er vanuit LTO Noord een duidelijke uitleg over voorzorgsmaatregelen die zijn getroffen of adressen waar je met je vragen terechtkon.’
Toen controleurs van erf naar erf gingen om te kijken of de hygiënemaatregelen goed werden nageleefd, trok Grotentraast aan de bel bij bestuurslid Harrie Kievitsbosch van LTO Salland. ‘De voervoorlichters mochten nog niet op het erf komen en zij gingen van deur naar deur’, verbaast hij zich nog.
‘Ik begreep dat er meer reacties hierover zijn binnengekomen en dat het is meegenomen in het overleg met het ministerie. Voor mij is dat zo goed afgehandeld.’

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.