Koers voor een vitale pluimveehouderij in 2025

Eric Hubers en Hennie de Haan hebben op 25 oktober 2016 als voorzitters van de Vakgroep Pluimveehouderij van LTO/NOP en de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouderij (NVP) de ‘Koers voor een vitale pluimveehouderij in 2025’ overhandigd aan Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken. In deze visie is door beide organisaties een gezamenlijke koers uitgezet voor de Nederlandse pluimveehouderij.

De wereld verandert voortdurend en steeds sneller. Dat vraagt om snelle en adequate aanpassingen van ondernemers en belangenorganisaties. De visie schetst wat wij verwachten dat de komende jaren de sector brengt. We willen hiermee richting geven aan de ontwikkeling van de Nederlandse pluimveesector en een kompas zijn voor individuele ondernemers. Een visie gericht op een vitale Nederlandse pluimveesector in 2025, die wordt gekenmerkt door toekomstbestendig verduurzamen. De visie moet bijdragen aan een maatschappelijk gewaardeerde en economisch sterke sector die duurzaam produceert en op basis van een gelijk speelveld de concurrentie aan kan met het buitenland; een vitale koers.

De pluimveesector heeft bewezen signalen van de markt en uit de samenleving op te pikken. Dat krijgt waardering van consument en burger. Het is een kracht die de sector siert. Nederlandse pluimveehouders spelen in op marktontwikkelingen, ook als de consument hogere standaarden vraagt dan wettelijk voorgeschreven. Maar wel met fair trade als uitgangspunt: een eerlijke beloning voor de extra kosten om aan die hogere standaarden te voldoen. De pluimveehouderij heeft bestaansrecht, nu en in de toekomst. Maar voor een juiste koers wordt blijvend flexibiliteit, transparantie en innovatie van de sector gevraagd. Niet alleen inspanningen van de sector, maar ook goede randvoorwaarden van overheid en ketenpartners zijn van belang.

Als LTO/NOP en NVP hebben we samen deze toekomstvisie opgesteld, met intensieve raadpleging van onze leden en door te klankborden met partners uit onze omgeving. Het is ons verhaal van de ambities en uitdagingen voor de komende jaren voor de bedrijven met pluimvee.

Klik hier voor het document 'Koers voor een vitale pluimveehouderij in 2025'

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.