Pluimvee

Met Toekomstvisie naar een vitale sector in 2025

In 2016 hebben de vakgroep Pluimveehouderij van LTO Nederland/NOP en de NVP samen een toekomstvisie opgesteld. De belangrijkste reden hiervoor was dat aan de sector regelmatig gevraagd werd haar gewenste toekomstbeeld te schetsen. En hoewel we dat over het algemeen prima kunnen, stond het nog niet op papier.

De toekomstvisie ‘Koers voor een vitale pluimveehouderij in 2025’ beschrijft thematisch hoe de sector tegen de uitdagingen van de toekomst aankijkt. Een van de speerpunten daarin is de reductie van emissies.

LTO Nederland/NOP streeft naar een sector, die geen belasting meer vormt voor de omgeving. En daarvoor is een aanpak nodig, die de vraagstukken rond emissies van fijnstof, ammoniak en geur integraal oppakt.

De vraag hoe de maatschappelijke wens tot meer natuurlijk (scharrel)gedrag op een bedrijf is in te passen, wetende dat de fijnstofuitstoot erdoor toeneemt, is ook actueel. Met een integrale aanpak verwacht LTO Nederland/NOP dit soort dilemma’s te voorkomen.

Meegezogen in fosfaatdossier
Een ander speerpunt in de toekomstvisie is de afzet en verwerking van pluimveemest. We merken als sector dat we ‘meegezogen’ dreigen te worden in de discussie rond het fosfaatplafond. Dat terwijl daar volgens ons geen reden voor is.
De productie van fosfaten is geen probleem. Immers 93% van alle in Nederland geproduceerde pluimveemest wordt bewerkt, geëxporteerd of via DEP omgezet in duurzame energie. Slechts 7% van de Nederlandse pluimveemest raakt de Nederlandse bodem. Desondanks blijven we, zoals verwoord in onze visie, scherp op de ontwikkelingen in dit dossier.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.