Pluimvee

Vogelgriep Inzet op schadebeperking

Na de uitbraak in 2014 is Nederland sinds oktober 2016 getroffen door een uitbraak van Vogelgriep. Nadat staatssecretaris Martijn van Dam, besloot tot een algehele ophokplicht, heeft LTO Nederland zich sectorbreed ingezet om de gevolgen te beperken.

Regelmatig is er overleg in Den Haag en Brussel. Dit gaat o.a. over hygiëne en onderzoek naar de oorzaak. 

In de Beschermings- en Toezichtsgebieden rond de door vogelgriep getroffen bedrijven, werden de vermeerderaars geconfronteerd met het verbod om hun eieren te leveren aan broederijen. LTO Nederland heeft dit knelpunt in een vroeg stadium gesignaleerd en een passende oplossing uitgewerkt. Deze is vervolgens door het ministerie van Economische Zaken geaccepteerd. 

Elke vermeerderaar kreeg ontheffing om zijn eieren te vervoeren naar een specifieke broederij. De economische schade in die periode is beperkt gebleven omdat de eieren hun waarde behielden.

Twaalf weken termijn net niet verlengd
Ook heeft LTO Nederland alle mogelijkheden aangegrepen om de twaalf weken termijn voor de afzet van vrije uitloopeieren verlengd te krijgen. Aanvankelijk richt LTO Nederland zich op de lobby in Den Haag, later op vooral Brussel. 
De Nederlandse politiek, collega-pluimveeorganisaties in Europa en het Europees Parlement stond in meerderheid achter ons standpunt om vrije uitloopeieren langer dan twaalf weken als zodanig te mogen vermarkten. Uiteindelijk was het, begin 2017, Eurocommissaris Phil Hogan die het standpunt tot onze teleurstelling naast zich neerlegde.

Voor LTO Nederland is de huidige vogelgriep reden om het ruimingsprotocol nog eens goed tegen het licht te houden. De huidige aanpak, die direct ruimen van alle bedrijven in een straal van één kilometer behelst, heeft een enorme impact op de bedrijven. Er moet kritisch gekeken worden of deze preventieve ruimingen altijd nodig zijn. 2017 willen LTO Nederland gebruiken om de geleerde lessen te delen met het ministerie van Economische Zaken. 


Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.