Aandacht voor fosfaatproductierechten

Door de groei van vooral het aantal melkkoeien overschrijden we in Nederland het fosfaatproductieplafond van 173 miljoen kg. Daarmee komt de Nederlandse derogatie in gevaar. 

Staatssecretaris Dijksma heeft in juli 2015 aangekondigd fosfaatrechten te gaan invoeren voor de melkveehouderij, op basis van de gehouden dieren. 

Binnen LTO is afgesproken dat elke sector die meer fosfaat produceert dan in 2002 maatregelen moet nemen. Voor de schapen en geitensector zitten we gezamenlijk nog onder de productie van 2002. De geitensector is sterk gegroeid terwijl de schapensector nog duidelijk onder de 2002-productie zit.

De vakgroep volgt dit dossier op de voet. Belangrijkste zorg is dat de ruimte die de schapenhouderij nog heeft ten opzichte van 2002 niet verloren gaat doordat andere sectoren die invullen.