Afstemming in de keten

Met het opheffen van de productschappen is voor de schapensector ook een overlegplatform weggevallen. We vinden dat als LTO jammer.

Maar wat blijkt, is dat meer partijen uit de schapenketen behoefte hebben aan afstemming. We hebben als LTO het initiatief genomen voor een ketenoverleg. Een aantal keren per jaar bespreken we daar binnen met de ketenpartners de zaken die voor de sector van belang zijn.