schapen

De vakgroep Schapenhouderij komt graag naar u toe

Binnenkort informeren wij u via de nieuwsbrieven over de vier winterbijeenkomsten, die wij dit jaar samen met GD willen organiseren.

Helaas is het voor de vakgroep Schapenhouderij ondoenlijk om op heel veel verschillende plaatsen in ons land een bijeenkomst te organiseren. Schapenhouders die zelf via een stamboek, studieclub of anders een bijeenkomst willen organiseren, kunnen wel een beroep op ons doen. Wij maken hiervoor graag tijd en komen naar uw bijeenkomst toe. Afhankelijk van de wensen kunnen onze vakgroepbestuurders tijdens uw bijeenkomst vertellen over actuele dossiers, die de schapenhouderij raken en hoe de vakgroep kijkt naar de toekomst van de schapenhouderij. Heeft uw bijeenkomst een minimale opkomst van 25 personen en wilt u gebruikmaken van ons aanbod? Stuur dan een mail naar aaalberts@lto.nl.  

 

Bron: LTO Nederland