Antibiotica

In de grote sectoren wordt antibioticagebruik geregistreerd door de Sda, Stichting diergeneesmiddelen autoriteit. Voor de schapenhouderij is dat nog niet het geval. 

Door Wageningen UR is een inventarisatie gemaakt van het antibioticagebruik in de schapenhouderij. De vakgroep zal op basis van deze studie verdere stappen bespreken.