1. Antibiotica in beeld

  In 2016 heeft Wageningen University & Research mede op verzoek van LTO Nederland, het antibioticagebruik onder schapenhouders onderzocht. Het algemene beeld is dat het antibioticagebruik in de schapenhouderij laag is. Bovendien zijn er maar weinig grootverbruikers, zo stellen de onderzoekers.

 2. Schaap op de dijk of van de dijk

  Schapen op de dijk, of niet. De discussie tussen schapenhouders en beheerders van dijken, vaak de waterschappen, ging ook in 2016 voort. Maar hoewel veel waterschappen de maaibalk verkiezen boven het schaap, zijn er ook dijkbeheerders die schapen wel verwelkomen.

 3. Voorportaal voor I&R-systeem

  Het I&R-systeem voor schapen en geiten houdt de gemoederen binnen beide sectoren al langer bezig. Het systeem is te weinig gebruiksvriendelijk en duur, zo klinkt het. In 2016 heeft LTO Nederland samen met andere ketenorganisaties een eerste verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van een ...

 4. Profitschaap voor tweede verzamelslag

  2016 was een belangrijk jaar voor het kwaliteitssysteem Profitschaap. Na uitwerking van het schema, is een proef gestart om de gemaakte afspraken te testen. In deze pilot draaide het vooral om de tweede verzamelslag.

 5. Antibioticagebruik in kaart

  De vakgroep Schapenhouderij is betrokken geweest bijeen studie van Wageningen UR naar het medicijngebruik in de schapenhouderij.

 6. NVWA biedt kijkje in de keuken

  Schapenhouders krijgen met enige regelmaat een controleur van de NVWA op het erf. Maar wat doet hij of zij, met welke blik wordt het bedrijf bekeken en hoe gaat de controleur eigenlijk te werk?

 7. Profitschaap

  Op maandag 6 juli is de feestelijke aftrap geweest van de pilot Profitschaap in Leeuwarden.

 8. Leden praten mee over speerpunten

  In de tweede helft van het jaar zijn weer de reguliere ledenbijeenkomsten geweest. Profitschaap stond daarin centraal maar er was ook aandacht voor de andere onderwerpen waar de vakgroep zich voor heeft ingezet: fosfaatproductie, vaste mest, diergezondheid.