Stephan Rientjes 12

Antibiotica in beeld

In 2016 heeft Wageningen University & Research mede op verzoek van LTO Nederland, het antibioticagebruik onder schapenhouders onderzocht. Het algemene beeld is dat het antibioticagebruik in de schapenhouderij laag is. Bovendien zijn er maar weinig grootverbruikers, zo stellen de onderzoekers.

LTO Nederland heeft naar aanleiding van dit onderzoek de ambitie uitgesproken dat schapenhouders de mogelijkheid moeten houden om een zekere antibioticavoorraad in huis te hebben. Ook willen we dat schapenhouders zelf, legaal dus, mogen vaccineren. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet de veehouder de beschikking hebben over een actueel bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan. Verder moet sprake zijn van een relatie met een vaste dierenarts.

De vakgroep heeft hiervoor blauwdrukken uitgewerkt en bekijkt in 2017 of dit in specifieke modules in Profitschaap kan worden opgenomen.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.